Cách nạp chương trình cho ATmega8 với mạch nạp USBISP

Xin chào các bạn ;)
Trong bài viết này , mình sẽ hướng dẫn các bạn " Cách nạp chương trình cho Atmega8 với mạch nạp USBISP và phần mềm nạp Progisp " bằng hình ảnh.
Hạn chế tối đa cho các bạn chưa biết về Fuse Bits.;)

Điều khác nhau cơ bản giữa ATmega8 và ATmega16(hoặc 32) là:
-ATmega8 có WTDON ( WTDON luôn bằng 1 khi nạp chương trình )
-còn ATmega16 ( hoặc 32 ) có JTAGEN (JTAGEN cũng luôn bằng 1 khi nạp chương trình )

I.Phần mềm hỗ trợ.

Driver cho USBasp : ( Các phiên bản mới mạch nạp hỗ trợ chuẩn HID nên không cần Driver)[​IMG]
Winxp

Win7

Chương Trình Nạp :
Progisp168

Các bạn down Driver tương thích với máy tính của mình và chương trình nạp Progisp về máy…và dễ dàng cài đặt chúng.

II.Cách nạp chương trình cho ATmega8.

Chú ý: Các ô vuông màu đỏ là những phần quan trọng.
Các chữ và ô vuông các màu còn lại là phần giải thích cho mọi người dễ hiểu.

Bước 1: Chạy chương trình nạp Progisp.
[​IMG]

Bước 2:
-1: Chương trình nhận mạch nạp USBISP .
-2: Chọn loại chip ( ATmega8 ) .
[​IMG]

Bước 3 : (Mang tính chất giải thích)
Các thông số quan trọng khi nạp chương trình cho ATmega8 (Thông số quan trọng chương trình sẽ tự động Tích (V) khi bạn chọn chip tương ứng , bạn không cần thay đổi gì cả (Bên dưới là giải thích) )
[​IMG]

Bước 4: Xóa chip ( Xóa chương trình cũ có trong chip ).
[​IMG]

Bước 5 : Cấu hình “Fuse And Lock Config” của ATmega8. ( Phần này rất quan trọng với AVR , nếu không rõ sẽ dẫn đến Fuse Bits => Lỗi Chip )

B5.1: Defaut : Trở về cấu hình ban đầu.
[​IMG]

B5.2: Read : Đọc tần số Thạch Anh từ chip vào chương trình.[​IMG]

B5.3: WTDON : WTDON luôn để là 1 khi cấu hình " Fuse And Lock Config " cho ATmega8.(WTDON =1 : Chống Reset chip )
[​IMG]

B5.4:Cấu hình Thạch Anh. ( Trong code của bạn sử dụng tần số Thạch Anh nào thì bạn phải cấu hình đúng như vậy )
5.4.1: CKSEL0=1 : Sử dụng Thạch Anh 1 MHz
[​IMG]

B5.4.2 : CKSEL1=1 : Sử dụng thạch anh 2Mhz
[​IMG]

B5.4.2 :CKSEL0=1 và CKSEL1=1 : Sử dụng thạch anh 4Mhz
[​IMG]

B5.4.3 : CKSEL2=1 : Sử dụng thạch anh 8MHz
[​IMG]

B5.4.4: CKSEL0=CKSEL1=CKSEL2= CKSEL3=1 : Sử dụng Thạch Anh ngoài
[​IMG]

Bước 5.5 : Write : Cấu hình tần số Thạch Anh từ chương trình vào chip.
Trong code của mình,mình sử dụng tần số Thạch Anh 1MHz nên mình chọn CKSEL0=1 và WTDON=1 sau đó là Write :
[​IMG]

Bước 6 : Nạp chương trình FLASH .
-1:Click Load Flash
-2:Tìm file hex trong chương trình của bạn
-3: Open thôi
[​IMG]

Bước 7 : Nạp chương trình Eeprom ( Nếu có )
-1:Click Load Eeprom
-2:Tìm file eep trong chương trình của bạn
-3: Open thôi
[​IMG]

Bước 8 : Load chương trình.
Click Auto : để load chương trình bạn vừa chọn.
[​IMG]

Bước 9:Hoàn thành.
Khi có dòng chữ : Erase,Write Flash,Verify Flash, Verify Eeprom,Successfully done tức là bạn đã nạp xong chương trình.
:)
Ok xong:)

Chúc các bạn thành công!!!

Nguồn: http://hocdientu.vn/threads/huong-dan-bang-hinh-anh-cach-nap-chuong-trinh-cho-atmega8-voi-mach-nap-usbisp.132/