Cảm Biến Độ Ẩm HS1101 - Cách Sử Dụng

Cảm Biến Độ Ẩm HS1101 đo bằng cách tham chiếu với tần số đầu ra.
Các bạn tham khảo bảng tra tần số của HS1101
Mạch này cần phải đi kèm với các linh kiện bên dưới:
Nguyên lý hoạt động và cách thức giao tiếp download tại đây
Sản phẩm liên quan:

Bảng Tra Tần Số: bang tra tan so HS1101.rar (9.2 KB)

Cảm Biến Độ Ẩm HS1101

Chào các bạn!
Sau đây mình sẽ giới thiệu về cảm biến độ ẩm HS1101.

[​IMG]

Hình 1: Cảm biến độ ẩm HS1101

1. GIỚI THIỆU HS1101
HS1101 là loại cảm biến đo độ ẩm. Độ chính xác ±2%. Dãy nhiệt độ hoạt động từ -400C à 1000C. Cảm biến HS1101 được sử dụng phổ biến trong cuộc sống, ngoài ra nó còn dùng kết hợp với cảm biến DS18B20 dùng đo nhiệt độ.
2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
Cảm biến HS1101 là cảm biến điện dung. Khi độ ẩm thay đổi, điện dung của HS1101 thay đổi. Do vậy, để đo được độ ẩm người ta thiết kế mạch đo điện dung của HS1101.
Trong thực tế, người ta thường ghép nối HS1101 và IC NE555. Khi đó giá trị điện dung của HS1101 thay đổi thì làm thay đổi tần số đầu ra của IC555. Như vậy chỉ cần đo tần số đầu ra là có thể đo được điện dung của HS1101.

[​IMG]

Hình 2: Sơ Đồ Ghép Nối HS1101 với NE555

3. CÁCH THỨC ĐO ĐỘ ẨM
Trước tiên ta sẽ đo tần số từ Hình 2
Ta có công thức tính tần số như sau :

[​IMG] (1)​

Trong đó:
oF là tần số
oC@%RH: độ ẩm
oR2 = 576K, R4 = 49.9k
Ta có công thức liên hệ giữa độ ẩm và điện dung:

[​IMG](2)​

Trong đó:
oC@55% = 180pF ( tài liệu của hãng )
oC(pf) chính là điện dung đo được.
Từ (1) và (2) ta có mỗi liên hệ giữa tần sốđộ ẩm

Giải pháp tính toán:
Ta thấy hàm độ ẩm là hàm mũ 3, nên rất khó tính toán mối liên hệ F và RH.
Ta thấy hàm C(pf) là hàm đồng biến với RH. Do vậy ta F sẽ nghịch biến với RH. Từ đó ta có phương pháp tính độ ẩm bằng phương pháp tra bảng ( bảng 1 ).
Ta dùng bảng Excel như bảng 1 , tạo mối quan hệ RH và F, ta thu được bảng.
F[100] = {7410;7392;….;6019}. Mảng này có 100 phần tử tương đương với độ ẩm từ 0-100%
Như vậy, khi ta đo được tần số F, ta chọn F >=F và sát nhất với F.

Khi đó Độ ẩm RH =i%.

Bảng 1: Bảng tính giá trị độ ẩm qua tần số.

[​IMG]
Các tài liệu kèm theo:
HS1101_PIC1.rar (47.5 KB)
HS1101 AVR.rar (156.5 KB)
MHG_HD_HS1101_V1.0.pdf (487.8 KB)
HS1100.pdf (520.2 KB)
Bang Tra Tan So.pdf (122.5 KB)