Giao Tiếp Arduino Với Bluetooth HC05

Dưới đây là tài liệu giao tiếp giữa HC05 và Arduino
Arduino
HC05-1

Xem tài liệu Bluetooth-Arduino-HC05-BanLinhKien.Vn.pdf (923.9 KB)