Hướng Dẫn Mua Hàng Bằng Video

Hi Quý Khách Hàng!
Để thuận lợi và dễ dàng cho việc đặt mua Linh Kiện. Linh Kiện Điện Tử Minh Hà xin hướng dẫn cách đặt hàng bằng video.

P/S: Quý khách vẫn có thể đặt hàng không cần đăng ký tài khoản

[ Download ]