Khắc Phục Hiện Tượng Max232 Nóng Khi Dùng

Lưu ý sử dụng:

  • Trong quá trình hoạt động tín hiệu nhiễu nhiều, dẫn đến MAX232 nóng lên.
    Để khắc phục cần mắc thêm diode Xung vào chân truyền của cổng DB9 đến chân nhận của Max232
    Các loại diode thường dùng: 1N4148, 1N5819