KIT AT89S52 V2 NEW - Hướng Dẫn Học Tập

KIT AT89S52 V2 NEW

 • KIT AT89S52 V2 NEW là phiên bản nâng cấp của KIT AT89S52 V2 . Các tính năng nâng cấp về giao diện, cho người dùng cảm thấy dễ chịu khi tiếp cận với sản phẩm

 • KIT Sử Dụng Vi Điều Khiển 8 Bit: AT89S52-24PU DIP40
 • Hỗ trợ được có dòng khác như: AT89CXX, AT89SXX, STC89XX…
 • Điện áp sử dụng:
 • Cổng DC 5V
 • Cổng USB
 • Các Tính Năng Học Tập:
 • Giao Tiếp Key Đơn
 • Giao Tiếp LED 7 Thanh
 • Giao Tiếp LED Đơn
 • Cổng Giao Tiếp LCD1602, LCD12864, LCD5110
 • Giao Tiếp UART Qua RS232
 • Giao Tiếp IO: Relay, Còi Chíp
 • Cổng Giao Tiếp Hồng Ngoại 1838T
 • Cổng Giao Tiếp Nhiệt Độ DS18B20
 • Cổng Nạp ISP ( Tương Thích Mạch Nạp USBisp)
 • Mạch tháo lắp IC điều khiển qua Socket 40P

Sử dụng học tập cần thêm:

 1. Nguồn Adapter 5V1A
 2. Mạch Nạp 89S52