LCD12864 COG - Tài Liệu Kỹ Thuật

Hiện tại dòng LCD12864 COG là sản phẩm Graphic khá tốt cho các ứng dụng cần miêu tả nhiều thông tin và tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, sự phổ biến tài liệu của chủng loại này khá ít.
Các bạn có thể tham khảo tài liệu dòng này qua datasheet chưa việt hóa tại đây:
JLX12864G-086-PC-PN_BanLinhKien.Vn.rar (1.5 MB)