Mạch Nạp Cpld-Fpga Của Altera: Usb Blaster

Chào các bạn!

Hôm nay mình xin gửi đến các bạn hướng dẫn sử dụng mạch nạp USB Blaster để nạp chương trình cho các dòng chip CPLD-FPGA của Altera.
Thông tin về sản phẩm mạch nạp USB Blaster các bạn có thể xem tại:
https://banlinhkien.vn/goods-576-mach-nap-fpga-usb-blaster.html#.U_2xS8V_vfg
I. Giới thiệu về mạch nạp USB Blaster.
Danh sách các dòng chip mạch nạp USB Blaster hỗ trợ:
[​IMG]
Mạch nạp USB Blaster hỗ trợ 3 chuẩn nạp: Joint Test Action Group (JTAG), Ative Serial (AS), Passive Serial (PS).
Sau đây là sơ đồ chuẩn kết nối của mạch nạp USB Blaster, và bảng chức năng của tầng chân trong mỗi chuẩn nạp.


Dựa vào vị trí chân nạp và các chức năng ở bảng trên, khi thiết kế mạch các bạn chú ý kết nối đúng các chân của mạch nạp nối với các chân nạp của chip để có thể nạp được chương trình.
II. Cài đặt Driver và Nạp chương trình.
Mạch nạp USB Blaster hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành như Windows 2000, Windows XP (32bit, 64bit), Windows Vista (32bit, 64 bit), Windows 7(32bit, 64bit), Windows 8(32bit, 64bit), UNIX và Linux.
Các bạn có thể download driver cho mạch nạp tại địa chỉ.
http://banlinhkien.vn/goods-576-mach-nap-fpga-usb-blaster.html
Sau khi cài đặt Driver, bạn cắm mạch nạp vào máy tính, kiểm tra trong Device Manager sẽ có hình như sau.

Phần nạp chương trình các bạn có thể theo dõi video bên dưới.


Nguồn: http://hocdientu.vn/threads/mach-nap-cpld-fpga-cua-altera-usb-blaster.2767/