Mạch Rửa Tay Rót Rượu Tạo Trễ 4 Cổng RT-4U01

Mạch Rửa Tay Rót Rượu RT-4U01

 • Mạch Trễ, Mạch delay, mạch rót rượu, mạch rửa tay

 • Mạch Tạo Trễ 4 Cổng, 2 Chức năng

Chức năng của mạch:

 • Mạch có 4 cổng tương ứng có thể nối thêm 4 thiết bị đầu ra ( Đấu tải với chân âm)
 • Cổng 1,2 chế độ giữ thiết bị khi bỏ tay khỏi cảm biến

 • Cổng 3,4 chế độ tắt thiết bị khi bỏ tay khỏi cảm biến

 • Thời gian của mạch:

 • Cổng 1: 0-10s

 • Cổng 2: 0-50s

 • Cổng 3: 0-10s

 • Cổng 4: 0-50s

( Thay đổi biến trở để thay đổi khoảng thời gian cho 4 cổng)

Tăng thời gian: Vặn biến trở theo chiều kim đồng hồ

Giảm thời gian: Vặn biến trở ngược chiều kim đồng hồ

 • Mạch công suất đầu ra là 4A