Mạch Rửa Tay Rót Rượu Tạo Trễ 4 Cổng RT-OL02 V2

Mạch Rửa Tay Rót Rượu RT-OL02 V2

 • Mạch Trễ, Mạch delay, mạch rót rượu, mạch rửa tay

 • Mạch Tạo Trễ 4 Cổng, 2 Chức năng


Chức năng của mạch:

 • Mạch có 4 cổng tương ứng có thể nối thêm 4 thiết bị đầu ra ( Đấu tải với chân âm)
 • Cổng 1,2 chế độ giữ thiết bị khi bỏ tay khỏi cảm biến
 • Cổng 3,4 chế độ tắt thiết bị khi bỏ tay khỏi cảm biến
 • Thời gian của mạch:
 • Cổng 1: 0-10s
 • Cổng 2: 0-50s
 • Cổng 3: 0-10s
 • Cổng 4: 0-50s
  ( Thay đổi biến trở để thay đổi khoảng thời gian cho 4 cổng)
  Tăng thời gian: Vặn biến trở theo chiều kim đồng hồ
  Giảm thời gian: Vặn biến trở ngược chiều kim đồng hồ
 • Mạch công suất đầu ra là 4A

Những tính năng nổi bật của bản V2:

 1. Chống nhiễu cảm biến tốt hơn.

 2. Có nút để test chức năng khi chưa có cảm biến.

 3. Tính năng chống treo mạch được nâng cấp.

 4. Đấu nối dễ dàng hơn.

 5. Có lỗ định vị mạch.

 6. Khả năng chống nhiễu nguồn tốt hơn.