Phân Biệt Servo SG90 180 Độ Và 360 Độ

Hiện tại trên thị trường loại servo SG90 có 2 loại góc quay: 180 Độ và 360 Độ
Việc nãy dẫn đến lập trình sai.
Cách phân biệt đơn giản như hình dưới đây


Cách điều khiển của 2 loại có khác nhau.
Việc dùng bộ test servo có thể phân biệt được hoặc dùng mặt thường nhìn vào bên trong