Phần mềm và mạch nạp FX1N

  • Mạch PLC - FX1N tích hợp vi điều khiển STM32 tốc độ cao, cho khả năng hoạt động ổn định, mạnh mẽ.

  • Mạch tích hợp khả năng chống nhiễu điện từ, đầu ra Relay.

  • Phần mềm lập trình: GX developer ==> Download <== , GX-WORK2 ==> Download <==.

  • Giao tiếp TTL (nối tiếp) ( sử dụng USB to TTL) .

  • Ứng dụng trong điều khiển công nghiệp, dây chuyền…
    Driver Mạch Nạp: Mạch Nạp FX1N