Project Mẫu Của Phần Mềm LEDMH

Project Mẫu LEDMH

Bài viết tổng hợp các Project Mẫu của phần mềm LEDMH. Gồm những hiệu ứng LED chuyên nghiệp nhất.
< Cập nhật những project mẫu nhất từ trên xuống dưới >

Link Thư Mục Download các Project : http://www.fshare.vn/folder/WFSRVOZUPQ/

5. Project : TD

Video demo :

https://youtu.be/KuG3aY7WnsQ

4. Project : LED FullColor

Video Demo :

3. Project : Karaoke

Video Demo :

https://youtu.be/OHrsHGbvep0

2. Project : HPizza

Video Demo :

https://youtu.be/sDSEeq2nphU

1. Project : Sao Băng 6

Video Demo :