Sửa lỗi không nạp được chương trình trên mạch điều khiển led OneLed phiên bản sử dụng chip STM

Sửa lỗi không nạp được chương trình

trên mạch điều khiển led OneLed phiên bản sử dụng chip STM

  1. Nhận dạng mạch

Với các phiên bản sử dụng chip điều khiển STM sẽ không tương thích với các phiên bản phần mềm mới. Nên việc nạp chương trình cho dòng này bị gặp khó khăn

Khi gặp trường hợp này cách duy nhất là sử dụng phiên bản phần mềm Onled cũ Ver 3.1.3.0 Tải tại đây

Giao diện phần mềm phiên bản cũ chọn PCB V2 sau đó chọn phiên bản với số kênh tương ứng

Trên đây là hướng dẫn nạp chương trình với mạch nạp onled cho phiên bản mạch sử dụng chip STM

Chúc bạn thành công!