Tình Trạng Lỗi SIM800L

Hiện tại module SIM800L có hiện tượng lỗi vùng miền, hoạt động không ổn định ở các tỉnh.
Lý do:

  • Loại SIM800L này hoạt động 2G tuy nhiên, một số nơi Nhà mạng thay thế thiết bị 3G không hỗ trợ 2G. Vì vậy xuất hiện tình trạng lỗi ở một số vùng miền.
    Hiện tại dòng : SIM M66 Quectel GSM của Quectel hoạt động rất ổn định, có thể chuyển sang dòng này để thay thế cho các sản phẩm của mình.
    Trân trọng!