Xe RoBot MH-e DIY - Điều Khiển Xe Qua Bluetooth HC05

Làm ROBOT Bluetooth điều khiển qua Smartphone - Bằng ARDUINO R3

Sự kết hợp mô hình điều khiển xe qua Bluetooth

 1. Xe RoBot MH-e DIY: 1 Bộ
  https://banlinhkien.vn/goods-4827-xe-robot-mh-e-diy.html
 2. Module Bluetooth HC05: 1 Chiếc (Hoặc Module Bluetooth HC06 (Slaver))
  https://banlinhkien.vn/goods-1655-module-bluetooth-hc05.html
 3. Module Điều Khiển Động Cơ L298 V3: 1 Chiếc
  https://banlinhkien.vn/goods-534-module-dieu-khien-dong-co-l298-v3.html
 4. Pin UltraFire 18650 1200mAH 3.7V ( 1 Viên): 3 Chiếc
  https://banlinhkien.vn/goods-4668-pin-ultrafire-18650-1200mah-3-7v-1-vien-.html
 5. Hộp Đế Pin Ultrafire 18650 3AA
  https://banlinhkien.vn/goods-3447-hop-de-pin-ultrafire-18650-3aa.html
 6. Dây 40P 20CM Đ-C (Hai Đầu Đực Cái) Tệp 40 Sợi
  https://banlinhkien.vn/goods-1081-day-40p-20cm-d-c-hai-dau-duc-cai-tep-40-soi.html
 7. KIT Arduino UNO R3 CH340G
  https://banlinhkien.vn/goods-5157-kit-arduino-uno-r3-ch340g.html
  Thêm: Có thể mua thêm sạc Pin Ultrafire


Phần mềm điều khiển qua điện thoại và chương trình nạp cho KIT UNO tại đây: